این گروه پس از طراحی اقدام به ساخت قطعات و اجزاء بصورت پیچ و مهره ای می نماید . این گروه با توجه به بکارگیری متخصصان نصب این اطمینان را در اختیار کارفرما قرار می دهد که در زمان نصب کمترین توقفی در خط تولید یا امور جاری مجموعه بوجود نمی آورد .
این گروه با توجه به خواسته کارفرما میتواند کف سازی را با مواد کارتن متال، نئوپان، اپوکسی، بتن، سنگ و ... انجام دهد.