خرداد ۱, ۱۳۹۸
نیم طبقه پیش ساخته –نیم طبقه فلزی پیش ساخته –نیم طبقه مزنین-سازه فلزی پیش ساخته –سقف مزنین –نیم طبقه فلزی نیم طبقه فلزی پیش ساخته

نکات طلایی در مورد سازه های پیش ساخته فلزی

به کارگیری گسترده فولاد همچون یکی از ساخت مایه ها و مواد اولیه ساختمان سازی حدوداً از ابتدای قرن بیستم شروع شد. ساخت فراوان این فلز […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۵
شرکت در نمایشگاه بین المللی در حوزه سازه فلزی پیش ساخته ، نیم طبقه مزنین و سقف مزنین

سازه فلزی پیش ساخته ،نیم طبقه مزنین ،سقف مزنین

سازه فلزی پیش ساخته ،نیم طبقه مزنین ،سقف مزنین در نمایشگاه بین المللی با توجه به گزارش محیطی الین ، در نمایشگاه بین اللملی تهران که […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۵
سقف مزنین–نیم طبقه فلزی – نیم طبقه پیش ساخته –سازه فلزی پیش ساخته– نیم طبقه مزنین – نیم طبقه فلزی پیش ساخته

کارگاه سازه فلزی پیش ساخته الین

کارگاه سازه فلزی پیش ساخته الین با نام سقف مزنین و نیم طبقه مزنین کارگاه سازه فلزی پیش ساخته الین در سال ۱۳۹۰ در اطرا تهران […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۵
نیم طبقه پیش ساخته –نیم طبقه فلزی پیش ساخته –نیم طبقه مزنین-سازه فلزی پیش ساخته –سقف مزنین –نیم طیقه فلزی

کاربرد نیم طبقه پیش ساخته و نیم طبقه مزنین چیست ؟

کاربرد نیم طبقه پیش ساخته و نیم طبقه مزنین چیست ؟ همانطور که قبلاً نیز بسیار به این موضوع اشاره شده است چند سالی است در […]