مهر ۱۲, ۱۳۹۵
سازه فلزی پیش ساخته –سقف مزنین- نیم طبقه مزنین –نیم طبقه فلزی –نیم طبقه پیش ساخته –نیم طبقه فلزی پیش ساخته –نیم طبقه

سازه فلزی پیش ساخته یعنی چی ؟

سازه فلزی پیش ساخته سازه فلزی پیش ساخته یعنی چی ؟ شاید این واژه یعنی سازه فلزی پیش ساخته به گوش ما زیاد خورده باشد و […]
مهر ۱, ۱۳۹۵
سقف مزنین-نیم طبقه مزنین- نیم طبقه فلزی – نیم طبقه پیش ساخته –سازه فلزی پیش ساخته –نیم طبقه فلزی پیش ساخته –نیم طبقه

کاربرد سازه فلزی پیش ساخته و نیم طبقه پیش ساخته نیم طبقه مزنین

کاربرد سازه فلزی پیش ساخته و نیم طبقه پیش ساخته نیم طبقه مزنین در مقاله قبلی(کاربرد نیم طبقه پیش ساخته و نیم طبقه مزنین چیست ؟)و […]
شهریور ۲۸, ۱۳۹۵
نیم طبقه پیش ساخته –نیم طبقه فلزی پیش ساخته –نیم طبقه مزنین-سازه فلزی پیش ساخته –سقف مزنین –نیم طیقه فلزی

کاربرد نیم طبقه پیش ساخته و نیم طبقه مزنین چیست ؟

کاربرد نیم طبقه پیش ساخته و نیم طبقه مزنین چیست ؟ همانطور که قبلاً نیز بسیار به این موضوع اشاره شده است چند سالی است در […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۵
سقف مزنین-نیم طبقه مزنین –نیم طبقه فلزی –سازه فلزی پیش ساخته –نیم طیقه پیش ساخته- نیم طبقه فلزی پیش ساخته

اجزاء اصلی سازه فلزی پیش ساخته ،نیم طبقه مزنین

اجزاء اصلی سازه فلزی پیش ساخته نیم طبقه مزنین همانطور که در مقالات قبلی توضیح دادیم در ایران چند سالی است که از سازه فلزی پیش […]