شهریور ۱۴, ۱۳۹۵
نیم طبقه مزنین ، سقف مزنین، سازه فلزی پیش ساخته ، نیم طبقه پیش ساخته ،نیم طبقه فلزی ،نیم طبقه

سازه فلزی پیش ساخته یا نیم طبقه پیش ساخته با نام نیم طبقه مزنین چه مزیتی دارد ؟

سازه فلزی پیش ساخته یا نیم طبقه پیش ساخته با نام نیم طبقه مزنین چه مزیتی دارد ؟ در ادامه مقاله قبلی با نام( مزیت های […]
شهریور ۹, ۱۳۹۵
سقف مزنین-نیم طبقه فلزی _سازه فلزی پیش ساخته - نیم طبقه پیش ساخته -نیم طبقه فلزی پیش ساخته -نیم طبقه مزنین

مزیت های سازه فلزی پیش ساخته و نیم طبقه فلزی پیش ساخته

مزیت های سازه فلزی پیش ساخته و نیم طبقه فلزی پیش ساخته همانطور که در مقاله قبلی بیان شد سازه فلزی پیش ساخته در ایران چند […]
شهریور ۷, ۱۳۹۵
سقف مزنین ، سازه فلزی پیش ساخته ، نیم طبقه مزنین، نیم طبقه پیش ساخته

نیم طبقه پیش ساخته یا سازه فلزی پیش ساخته

نیم طبقه پیش ساخته یا  سازه فلزی پیش ساخته صعنت ساختمان سازی با رشد تکنولوژی و نیز نیاز روز افزون انسان ها به محل امن و […]
شهریور ۳, ۱۳۹۵
سازه فلزی پیش ساخته

مزایای سازه فلزی پیش ساخته

مزایای سازه فلزی پیش ساخته معرفی تکنولوژی سازه فلزی پیش ساخته سبک در صنعت ساختمان صنعت ساختمان با توجه به  آمارهای موجود ، از لحاظ هزینه […]